22 maj 2012

FP-rapport: Bättre insatser mot unga i riskzon

I dag presenterar Folkpartiet Liberalernas arbetsgrupp Tryggt Göteborg sin rapport ”Framtidstro för alla unga”, som innehåller en rad förslag hur Göteborgs stad bättre kan arbeta för att möta unga i riskzon och minska kriminaliteten bland ungdomar.

- Brottslighet drabbar alla, men redan utsatta människor drabbas allra värst. För oss är det en viktig uppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten i Göteborg. Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande och då handlar det om en bra politik för jobb och skapandet av en brottsförebyggande strategi som bidrar till en trygg skola och fritid för våra unga, säger Cecilia Wigström (FP), ledamot i kommunfullmäktige och sammankallande i arbetsgruppen.

I rapporten föreslås bland annat:
  • Etablera en enhet för traumatiserade barn
  • Mer praktik, lärlings- och korta yrkesutbildningar
  • Höjd lön för socialsekreterare som arbetar med utsatta barn och unga
  • Använd tidiga orossamtal
  • Utveckla ett koncept med ”nattvagnar” och mobila polisstationer
- Vi vet att ungdomar som hamnar i brottslighet ofta har andra problem. Därför ska ungdomar på glid mötas av tydliga och tidiga reaktioner samt snabbt få hjälp med att bryta sin destruktiva livsstil. Samhällets insatser ska visa respekt för den unges integritet och samtidigt klargöra att brottsligt handlande aldrig kan accepteras. Det är dags att höja ambitionerna, avslutar Cecilia Wigström (FP).

Läs rapporten: 


Framtidstro för alla unga i Göteborg
View more documents from Folkpartiet Liberalerna Göteborg.

Ann Catrine Fogelgren och Cecilia Wigström skriver om rapporten på GP debatt i dag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar