23 november 2009

Proppen ur för äldres rätt till riktiga bra boenden!

- Marina Johansson (S) gör en fullständig kovändning när hon nu lyfter frågan om mellanboenden för äldre. Det är bara att välkomna! Göteborg är sämst i klassen och det behöver göras mycket för att bryta den ensamhet och otrygghet som många äldre idag känner, säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar till förslaget om att ta fram nya boendeformer för äldre i Göteborg.

- När jag för flera år sedan motionerade om en samlad strategi för fler anpassade boenden för äldre, inte bara dagens särskilda boenden för mycket gamla och sjuka, avslogs det med att det inte behövs. Alla vill bo kvar hemma. När vi varit på diskussioner har hon avfärdat behovet. Alla vill bo kvar hemma. När vi pekat på att arbetet med Senior Göteborg måste ges en politisk styrning och ett konkret uppdrag om att ta fram anpassade boende för äldre har det avslagits. Alla vill bo kvar hemma. Så har det fortsatt, konstaterar Mikael Janson (FP).

- Så sent som i oktober lade Kjell Björkqvist (FP) och jag en motion om att dels inrätta trygghetsboenden i Göteborg och ansöka om de stimulansmedel som regeringen nu avsatt, dels ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för olika typer av trygghetsboenden inklusive att se till att fullt ut anpassa i det ordinära bostadsbeståndet, inte ens det har ju (S), (MP) och (V) agerat för, och nu är det precis det som de föreslår. Det är bara att tacka och ta emot för den snabbehandlingen av vår motion, avslutar Mikael Janson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar