26 maj 2009

Odenjung (FP): Den liberala skillnaden vågar prioritera!

Idag har kommunalrådet Helene Odenjung (FP) presenterat folkpartiet liberalernas i Göteborg budgetförslag för 2010.

– Vi tror på den enskilda människan och förtroendet för den enskildes kraft. Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar, inte hinder, för initiativ och alternativ. Folkpartiet liberalerna prioriterar skola och omsorg, där göteborgarna får valuta för sina skattepengar och får göra egna val, säger Helene Odenjung.

– I en ekonomiskt ansträngd situation med minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd blir det än viktigare att skattebetalarnas pengar också används på bästa sätt. Genom effektiviseringar och konkurrensutsättning får vi finansiellt utrymme för en oförändrad skatt. Vi ska vara sparsamma och göra rätt prioriteringar, fortsätter Odenjung.


– Vi halverar antalet SDN. Samtidigt införs ett flexiblare och rättvisare system som möjliggör för göteborgarna att avgöra vart pengarna ska gå, genom att öronmärka resurserna för förskolan, grundskolan och hemtjänsten, fortsätter Odenjung.

Prioriterade frågor:

  • Platsgaranti införs i förskolan samtidigt som öppna förskolor och språkförskolor stöttas.
  • Vi öronmärker skolans resurser. Grundskolan tillförs 20 Mkr för en satsning på elever både i behov av stöd och extra utmaningar, där barnens läsande stimuleras ytterliggare.
  • Nobelklasser inom grundskolan och gymnasiet med särskilda inträdesprov införs.
  • Gymnasieskolans eleversättning höjs för att ytterligare höja kvalitén. Utbildningsnämnden förstärks med 30 Mkr, samtidigt som vi slår samman utbildningsnämnden och vuxenutbildningsnämnden.
  • Stadsarkitekt införs.
  • En jobb- och integrationssatsning införs för att bekämpa utanförskapet med bl a praktikplatser.
  • Inför euron i Göteborg som parallell valuta för att stärka stadens roll som besöks-, evenemangsort och handelspartner.
  • Äldreombudsman införs.

– Göteborg ska utvecklas till Sveriges ledande kunskapsstad. Fokus i folkpartiets budget är skolan och omsorgen om våra medborgare. Göteborg ska präglas av initiativ och alternativ. Ett Göteborg där mångfald ses som en styrka, avslutar Helene Odenjung.


Fler bilder från presskonferensen hittas här.

Du kan ladda ner budgeten här eller läsa mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar