20 maj 2009

Våldsutsatta tjejer får personlarm

Våren 2007 motionerade folkpartiet liberalerna om att utreda möjligheterna att förse kvinnor och unga tjejer som utsatts för hot eller våld med personlarm. Nu genomförs ett pilotprojekt med larm i Göteborg, det beslutade kommunstyrelsen idag.

- På andra håll i landet tycker man att det här är en bra idé. Kommunerna är skyldiga att arbeta särskilt med våldsutsatta kvinnor. Att använda larm är en liten del för att kunna lösa en stor fråga, säger förslagsställaren Helene Odenjung (FP) till GP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar