7 september 2009

Statligt miljonregn över Göteborg

- Med dagens besked från regeringen får Göteborg drygt 379 miljoner i kronor. Extra pengar till kommuner och landsting har varit högsta prioritet för folkpartiet. Nu måste pengarna användas rätt. Minska barngrupperna i förskolan, höj kvalitén i skolan och få de äldre att känna sig trygga, det säger Helene Odenjung kommunalråd (FP), med anledning av att Alliansregeringens budgetproposition föreslår höjda bidrag till landets kommuner och landsting.

- Regeringens extrastöd till kommunerna visar att Alliansen tar ansvar i kristider och prioriterar välfärden och självklart är jag glad att regeringen har lyssnat. Jag välkomnar också att regeringen nu ser över kommunernas ekonomiska spelregler. För det är något som verkligen behövs, avslutar Helene Odenjung (FP).

Konjunkturstödet fördelas efter invånarantal per den 1 november 2009 och siffrorna nedan bygger på Statistiska Centralbyråns uppgifter den 30 juni 2009 varför det verkliga utfallet kan avvika något från nedanstående beräkning. Men totalt tillskott i budgetpropositionen innebär för Göteborgs del 378 miljoner kronor och tillsammans med vårpropositionen som presenterades tidigare i år har Göteborg fått drygt 643 miljoner kronor i extra stöd från staten. För Västra Götalandsregionen innebär det cirka en halv miljard kronor i extra bidrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar