15 september 2009

C och FP: Utveckla vattenbruket längs våra kuster!

I en motion till fullmäktige vill Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP) utreda möjligheterna till ett bättre utveckla vattenbruket i Göteborg och på Västkusten.

- Vi tror på vattenbruket som en framtidsnäring för Göteborg och västkusten som, om den tillämpas på rätt sätt, kan stärka kustkommuners ekonomi, miljö och attraktionskraft och därmed främja vår kommuns och regions framtid. Därför vill vi nu att frågan om vattenbruket utreds, det säger Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP) i en kommentar till deras motion.

- Vattenbruket har utvecklats förhållandevis svagt i Sverige jämfört med våra grannländer och ännu mindre i en global jämförelse. Vår kust är utmärkt till att odla musslor och ostron på och ett ökat vattenbruk skulle bidra till en mer levande skärgård och en god havsmiljö, avslutar Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP)

Motionen finns att läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar