24 september 2009

Det behövs mer debatt om älven

Det pågår ett framsynt arbete kring hur vi ska säkra staden mot stigande vattennivåer, men det finns en rad andra spörsmål som kräver svar. Grundfrågan är hur vi ska binda ihop vår stad med älven som ett naturligt centrum, inte en barriär? Den frågan ställer sig Mikael Janson (FP), Kjell Björkqvist (FP) och Ann-Catrine Fogelgren (FP) på GT debatt idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar