9 september 2009

Utbildning för bättre bemötande väntar

Idag beslutade en enig kommunstyrelse att ställa sig bakom Mikael Janson (FP), Jonas Ransgård (M), Carina Liljesands (KD) motion om bättre bemötande av människor med funktionsnedsättning.

- Många med funktionsnedsättning kan vittna om hur de bemöts på ett negativt sätt även av kommunal personal som rentav har till uppdrag att vara till och stöd och hjälp. Ofta handlar det mer om otillräcklighet, okunskap, osäkerhet samt kanske missriktad välvilja än verklig illvilja från personen ifråga. Därför är det så viktigt att utbilda i detta, att få till de "aha-upplevelser" som gör att man ser det man inte tidigare insett varit fel i hur man agerat i sin yrkesroll, fortsätter Mikael Janson (FP).

- Det är lysande att det nu bakas in i den utbildningsinsats som ska göras kring att etablera mänskliga rättighetersperspektivet inom all kommunens verksamhet. Bemötandefrågan är ju en grundläggande del i detta, inte minst gentemot den med funktionsnedsättning, som annars hade missats, avslutar Mikael Janson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar