2 augusti 2013

För svårt att få plats på äldreboende i Göteborg

Under hela 2000-talet så har antalet äldreboendeplatser minskat i Göteborg. Mer än var femte plats har försvunnit och denna trend fortsätter framöver. Man kan se avvecklingen på olika sätt. Under de senaste 10 åren så har det varit en bred politisk samsyn att äldre skall ges större möjlighet att få bo hemma så länge som möjligt. Det har blivit en win-win effekt av detta. De gamla vill ofta bo hemma så länge som möjligt och det är oftast billigare för samhället om de gör det. Under de senaste åren har man dock alltmer märkt reformens baksida. Besparingarna har i stor utsträckning gått till att täcka svarta hål i stadsdelsnämndernas budgetar. 2011 så användes sju procent av äldreromsorgens anslag i Göteborg till andra verksamheter. Det har blivit en liten förbättring nu, men äldreomsorgen får fortfarande stryka på foten i de flesta stadsdelsnämnderna. Det skriver Bo Anderssen (FP) på GP debatt i dag.

Läs mer om Folkpartiets äldrepolitik i Göteborg och i våras presenterades också ett nytt äldreprogram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar