29 april 2009

Se över reglerna för ambulanser

Får man hindra någon att rädda livet på en medmänniska? Får man hindra en ambulans eller en brandbil att komma fram? Svaret måste vara nej! Det gäller i första hand alla de huliganer som vi ser på gatan när en räddningsstyrka kommer fram, eller de huliganer som tar över stan efter en fotbollsmatch. Men det måste också gälla den offentliga sfären. Lagar och rutiner måste utformas så att dessa inte hindrar en livräddande insats. Annars kan det få tragiska konsekvenser. På juldagen 2008 fördröjdes en livräddande insats på Grekiska föreningen i Göteborg med flera minuter, det skriver idag Piotr KiszkielGT debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar