1 april 2009

"Kompletterande riktlinjer avseende hanteringen av ärenden gällande makar i äldreboende", är den långa och byråkratiska rubriken som utgör slutpunkt f

"Kompletterande riktlinjer avseende hanteringen av ärenden gällande makar i äldreboende", är den långa och byråkratiska rubriken som utgör slutpunkt för det arbete som Mikael Janson (FP) drivit under flera år för att ge de äldre en värdigare ålderdom tillsammans.

- På dagens kommunstyrelse kommer så till slut det sista steget för äldre pars rätt att få bo ihop även på ålderns höst upp för beslut. Det sker i form av ett följdbeslut avseende taxor och avgifter för att möjliggöra även för den som inte egentligen har behov av en äldreboendeplats att få flytta med sin make/maka till ett särskilt äldreboende. Det är glädjande att vi nu äntligen kommit så här långt, uttalar Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen.

- En av de första saker jag gjorde när jag kom in i kommunstyrelsen 2005 var att stoppa planerna på att göra det ännu svårare att få rätt till en plats i äldreboende. Riktlinjerna som hade tragglats genom alla kommunala instanser inklusive pensionärsråd och bara var uppe för bekräftelse i kommunstyrelse och fullmäktige, var så tillkrånglade att jag sade stopp och belägg. Sedan tog det ett halvårs diskussioner innan vi till slut istället kunde enas om att tvärtom, för första gången på länge, minska kraven för rätt till ett boende. Det hade gått för långt med den så kallade "kvarbo-principen" där äldre skulle bo kvar hemma till snart sagt vilket pris som helst, säger Mikael Janson.

- Jag trodde det skulle räcka med det. Det visade sig dock att skrivningarna inte hjälpte de äldre par där bara den ena hade ett stort omvårdnadsbehov. När jag blev uppmärksammad på flera upprörande fall där äldre par som levt ett helt liv ihop tvingades isär av kommunen ställde jag en fråga i fullmäktige om det rimliga i detta och om vi inte borde ändra regelverket så att det inte gick att missförstå. Svaret blev att det borde vi nog göra och i kommunstyrelsen gav vi sedan ett sådant uppdrag där rätten för äldre par att bo ihop tydliggjordes. Det är egentligen tragiskt att något så självklart skall behöva skrivas in i regelverk när vi i övrigt slagit fast viljan att göra det enklare överlag att få rätt till äldreboende, menar Mikael Janson.

- Med dagens beslut sätter vi förhoppningsvis en gång för alla punkt för myndighetsövergrepp som att tvinga isär äldre par! Det tråkiga är att det i Göteborg ännu saknas äldreboenden där människor med olika behov kan bo riktigt bra ihop. Kampen för det måste därför fortsätta, avslutar Mikael Janson. ", är den långa och byråkratiska rubriken som utgör slutpunkt för det arbete som Mikael Janson (FP) drivit under flera år för att ge de äldre en värdigare ålderdom tillsammans.

- På dagens kommunstyrelse kommer så till slut det sista steget för äldre pars rätt att få bo ihop även på ålderns höst upp för beslut. Det sker i form av ett följdbeslut avseende taxor och avgifter för att möjliggöra även för den som inte egentligen har behov av en äldreboendeplats att få flytta med sin make/maka till ett särskilt äldreboende. Det är glädjande att vi nu äntligen kommit så här långt, uttalar Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen.

- En av de första saker jag gjorde när jag kom in i kommunstyrelsen 2005 var att stoppa planerna på att göra det ännu svårare att få rätt till en plats i äldreboende. Riktlinjerna som hade tragglats genom alla kommunala instanser inklusive pensionärsråd och bara var uppe för bekräftelse i kommunstyrelse och fullmäktige, var så tillkrånglade att jag sade stopp och belägg. Sedan tog det ett halvårs diskussioner innan vi till slut istället kunde enas om att tvärtom, för första gången på länge, minska kraven för rätt till ett boende. Det hade gått för långt med den så kallade "kvarbo-principen" där äldre skulle bo kvar hemma till snart sagt vilket pris som helst, säger Mikael Janson.

- Jag trodde det skulle räcka med det. Det visade sig dock att skrivningarna inte hjälpte de äldre par där bara den ena hade ett stort omvårdnadsbehov. När jag blev uppmärksammad på flera upprörande fall där äldre par som levt ett helt liv ihop tvingades isär av kommunen ställde jag en fråga i fullmäktige om det rimliga i detta och om vi inte borde ändra regelverket så att det inte gick att missförstå. Svaret blev att det borde vi nog göra och i kommunstyrelsen gav vi sedan ett sådant uppdrag där rätten för äldre par att bo ihop tydliggjordes. Det är egentligen tragiskt att något så självklart skall behöva skrivas in i regelverk när vi i övrigt slagit fast viljan att göra det enklare överlag att få rätt till äldreboende, menar Mikael Janson.

- Med dagens beslut sätter vi förhoppningsvis en gång för alla punkt för myndighetsövergrepp som att tvinga isär äldre par! Det tråkiga är att det i Göteborg ännu saknas äldreboenden där människor med olika behov kan bo riktigt bra ihop. Kampen för det måste därför fortsätta, avslutar Mikael Janson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar