7 december 2009

Göteborg får fler studenter

De resurstillskott som regeringen nu gör i såväl Göteborg som i landet i helhet är långsiktiga investeringar för vårt samhälle. Vissa vinster kommer visa sig när arbetsmarknaden vänder och människor då står bättre rustade. De höjda anslagen till forskning kommer ge positiva effekter på längre sikt när nya och andra kriser ska mötas. Det skriver högskoleminister Tobias Krantz tillsammans med Eva Flyborg och Cecilia Wigström på GT debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar