3 maj 2011

Rapport om åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter

I dag presenterar kommunalrådet Helene Odenjung (FP), rapporten ”Alla barn har rätt till en trygg uppväxt”. Folkpartiet lägger samtidigt en rad förslag till förbättringar för att placerade barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda, genom en motion till fullmäktige.

- Fler än 1200 barn och unga är omhändertagna i Göteborg. Stadsrevisionens granskningar visar med all tydlighet att vi behöver gemensamma riktlinjer över stadsdelsgränserna. Vi vill också skärpa kraven på kvalitet och resultat i institutionsvården för barn och unga. Folkpartiet tar nu initiativ, genom en motion till fullmäktige, till en rad reformer på området, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP), i en kommentar till rapporten.

- En av de allra viktigaste åtgärderna rör de placerade barnens rätt till utbildning. Skolinspektionens granskning av både SDN Norra Hisingen och SDN Angered visar på stora brister. Vi måste säkerställa att redan utsatta barn och ungdomar får den skolgång de har rätt till, konstaterar Helene Odenjung (FP).

Läs rapporten och motionen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar