10 maj 2011

Utan invandrare stannar vården

Folkpartiet presenterade på tisdagen rapporten "Bra integration ger bra sjukvård" kring integration och hälso- och sjukvård. Rapporten ger förslag på hur Västra Götalandsregionen ska bli bättre på att tillvara invandrares kompetens i regionens hälso- och sjukvård. I rapporten skriver partiet att vårdsektorn är en sektor på arbetsmarknaden där utlandsfödda spelar en avgörande roll. Folkpartiet menar att de utlandsfödda medarbetarna gör en arbetsinsats som är oersättlig.

- I Västra Götalandsregionen och bland regionens anställda talas det ett stort antal språk – och det är vi stolta över. Till skillnad mot Sverigedemokraterna tycker vi att detta är en tillgång som vi bättre behöver ta tillvara på, säger Rosie Rothstein.


- Vi behöver bli bättre och snabbare på att tillvara ta invandrares kompetens. Ibland tar valideringsprocessen alldeles för lång tid. Samtidigt är det viktigt att notera att vissa utländska utbildningar överträffar motsvarande svenska och denna kompetens måste tillvaratas på ett bra sätt än vad vi gör idag, fortsätter Rosie Rothstein (FP).

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar