10 maj 2011

Vi vågar inte lova billigare kollektivtrafik - men vårt löfte är en prisvärd kollektivtrafik

Alla delar av regionen måste ha förutsättningar för utveckling och tillväxt. Bättre infrastruktur leder till att satsning på forskning och utveckling av turistnäringen kan skapa växtkraft i hela regionen. Det skriver Jonas Andersson (FP) på GP debatt om den regionala utvecklingen.

En framgångsrik tillväxtpolitik bygger på insikten att Göteborgsregionen är motorn, men vi måste ta till vara de styrkor som finns runt om i hela Västsverige. Det är huvudskälen varför skattepengar ska gå till infrastruktur.

Västkusten måste knytas ihop med regionerna runt om oss. Göteborg – Örebro bör byggas ut till motorväg, dubbelspår och motorväg till Osloregionen och det behövs en ny järnväg till Jönköping från Göteborg, via Landvetter och Borås. Projekten är nödvändiga även ur en regional trafiksynpunkt. Fortsatt utbyggnad av bredbandsnät är av nöden för en stabil IT-infrastruktur. Fler och fler kontakter och möten kommer att ske på distans via modern teknik.

Kreativa människors idéer är förutsättningen för utveckling. Bättre kommunikationer underlättar resande och kontakter. Vi behöver ta tillvara initiativkraft och entreprenörskap. Endast på så sätt kan vi skapa förutsättningar för framtidens arbeten. Men framtiden är global och det kräver goda möjligheter att resa långväga. Landvetter måste fortsätta att utvecklas till en mer internationell flygplats, där vi direkt från Västsverige kan ta oss till allt fler destinationer världen över.

En prisvärd kollektivtrafik är miljösmart, har god turtäthet, är punklig och trygg och säker att resa med. Den utbyggnad som krävs handlar dels om förbättrade järnvägsspår och stationer, dels om upprustade vägar. Till detta behövs storsatsning på nya tåg och bussar för kollektivtrafiken. Detta är krav som kommer att kosta. Kollektivtrafiken betalas till hälften via skatten, det anser vi från Folkpartiet är en rimlig nivå. Vi vågar inte lova en billigare kollektivtrafik men vårt löfte är en prisvärd kollektivtrafik. Vi är övertygade att medborgarna är beredda att betala för att resa med en fungerande kollektivtrafik.

Jonas Andersson (FP)
Regionråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar