8 maj 2011

7. Erik Fristedt

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Erik är Folkpartiets sjunde namn till regionfullmäktige


- Du ska rösta på mig om du vill ha en ännu bättre sjukvård i Göteborg och Västra Götaland. Folkpartiet har under de två sista mandatperioderna starkt bidragit till att sjukvården i Göteborg har utvecklats väldigt positivt, inte minst i Nordöstra Göteborg genom det framgångsrika etablerandet av Angereds Närsjukhus (ANS), ett initiativ av Folkpartiet.

Erik tycker om att resa och att såväl ta hand om som upptäcka världen med mina 5 härliga barnbarn. Tidigare kommun- och rikspolitiker. Erik är ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Nordöstra Göteborg. Ledamot i Polisstyrelsen för Västra Götaland.

- Jag vill att det ska genomföras stora satsningar på att minska ohälsan i Nordöstra Göteborg och att ANS utvecklas snabbare än den plan som gäller nu, bl a med dagkirurgi redan 2011, en kris- och traumaenhet så fort som möjligt samt start av egen psykiatriverksamhet. Den redan goda samverkan inom folkhälsan med stadsdelarna ytterligare ska utvecklas med bl a fler familjecentraler och start av grön rehabverksamhet samt en rejäl ungdomsmottagning i Angered

Erik är en engagerad, kunnig och erfaren medmänniska. Fil kand som samhälls- och beteendevetare. Rektor sedan 1978. Intresserad av historia, politik och samhällsfrågor.

- Jag kommer att arbeta för att Göteborg ska vara en trygg stad med ännu fler synliga poliser Kryssa mig till en plats i regionfullmäktige. Folkpartiet gör skillnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar