9 maj 2011

8. Judith Wiberg

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Judith är Folkpartiets åttonde namn till regionfullmäktige


- Folkpartiet Liberalerna är en viktig faktor i regionen. Vi vill använda regionens resurser så effektivt som möjligt och föra en ansvarsfull politik, där kostnader och intäkter är i balans. Jag vill få en plats i regionfullmäktige för att kunna påverka samhällsutvecklingen inom framförallt Hälso- och Sjukvård. Ett exempel på en sakfråga jag vill driva är patientsäkerhet.


Judith är född på Java i Indonesien och uppvuxen i Nederländerna och Sverige. Är sedan mars 2000 anställd som ekonomichef, med ansvar för IT, logistik och personal, vid ett internationellt bolag och arbetar i Europa med förändringsprocesser.


- Patientsäkerhet innebär att patienter inte ska komma till skada eller riskera att komma till skada under diagnostik eller behandling. Aktuella studier har visat att det ganska ofta uppstår fel och tillbud förekommer, såväl inom primärvård som inom övriga vårdformer. Och detta vid såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd. Därför vill jag lyfta fram patientsäkerheten som en prioriterad hälsovårdsfråga.

Judith är även högskoleutbildad hälsorådgivare och talar 4 språk. Förutom hälso- och sjukvårdsfrågor har hon ett stort intresse för näringslivs- och seniorfrågor. Även frågor beträffande integration och mångfald ligger henne varmt om hjärtat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar