6 maj 2011

Skärp vårdgarantierna och förbättra tillgängligheten

Hälso- och sjukvård. Vi vill skärpa vårdgarantierna och förbättra tillgängligheten i sjukvården. Och lägga mer resurser för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar, skriver Jonas Andersson (FP) på GP debatt.

Ungdomar är den grupp i samhället som anser sig må sämst. Folkpartiet vill att regionen tar på sig ledartröja och ser till att det stöd som ska finnas runt barn och unga verkligen finns. Vi måste lägga mer resurser för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar.

Det ska vara lätt att få vård när man behöver det. Problemen med köer till vården har blivit mycket bättre, fler får vård inom rimliga tider. Men att patienter får vänta på vård sparar inte pengar. Köer kostar för vården men framför allt för den enskilde i lidande och pengar. Vi vill skärpa vårdgarantierna och förbättra tillgängligheten. Behöver man akut hjälp, vid vårdcentral eller sjukhus ska detta kunna ges så snabbt som tillståndet fordrar. Vården behöver ändra perspektiv och hitta moderna lösningar för att bli mer serviceinriktad. Vi vill se mycket bättre möjligheter till hembesök och bokning via nätet. De som har en kronisk sjukdom är i behov av återkommande insatser. Rehabilitering ska vara lättillgänglig och erbjudas alla som behöver det.

Under senaste åren har vi lyckats få bred uppslutning kring reformen VG Primärvård. Det har lett till en primärvård med ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och högre service. Folkpartiet vill införa fler vårdval, till att börja med inom mödravård och sjukgymnastik.

Sjukvårdens höga kvalitet beror på engagerad och yrkeskunnig personal i varje moment av omhändertagandet. Men sjukvården som helhet måste bättre svara upp mot medborgarnas behov. Enskilda patienter ska inte behöva oroa sig om det är kommunen eller regionen som har ansvar, vården ska upplevas utan gränser. Fungerande vårdkedjor och enkla tydliga vägar genom vården måste bli verklighet. Det finns massor av goda exempel, de måste få spridning.

Vi måste kunna lita på vården, att den inte skadar eller göra människor sjuka Vår ambition är att Västra Götaland ska ha världens säkraste sjukvård. Därför behöver vi fokusera på bra IT-stöd i vården. Systemen måste vara robusta, enkla att hantera och driftsäkra.

Jonas Andersson (FP)
regionråd, gruppledare för Folkpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar