4 mars 2011

Skydda barn från vanvård!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Cecilia Wigström (FP) och Helene Odenjung (FP), att det tas fram kommungemensamma riktlinjer för hur Göteborgs stad hanterar och följer upp placerade barn samt att varje placerat barn får rätt till en ”egen” socialsekreterare.

- I en del kommuner strävar socialtjänsten efter att varje barn ska ha ”sin” socialsekreterare och vi menar att det är ett arbetssätt som alla stadsdelsnämnder ska arbeta efter. Vi måste säkerställa att redan utsatta barn får den trygghet och omsorg de behöver, säger Cecilia Wigström, 1:e vice ordförande i sociala resursnämnden (FP).

Vi får inte svika barnen. Det behövs systematiska rutiner och kontrollsystem för att på ett tidigt stadium förebygga risk för vanvård, ge stöd i skolarbetet i nära samarbete med elevhälsan och främja barnets utveckling, avslutar Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

Läs motionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar