22 mars 2011

Säkerställ valsystemet och åtgärda bristerna

I samband med valet hösten 2010 inkom en mängd rapporter om misstag, feltolkningar av vallagen och tveksamma förfaranden. Det finns ingen anledning att ifrågasätta valsystemets legitimitet, men det finns flera brister som gör att rättsäkerheten inte är tillräckligt god och dessa brister måste rättas till. Det är dags att säkerställa valsystemet och åtgärda bristerna. Det skriver Helene Odenjung (FP) och Cecilia Wigström (FP) med anledning av omvalet i Västra Götalandsregionen på Newsmill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar