2 mars 2011

Piotr Kiszkiel föreslagen till ny FP ordförande

I dag inleder Folkpartiet i Göteborg sitt årsmöte och på lördag kommer en ny styrelse att väljas. Partiföreningens ordförande Cecilia Wigström har sedan tidigare meddelat att hon inte ställer upp till omval och därför föreslår en enig valberedning årsmötet att välja Piotr Kiszkiel till ny ordförande i Göteborg.

- Piotr Kiszkiel är en socialliberal politiker med gedigen erfarenhet av både föreningsliv och det politiska arbetet, såväl i Göteborg som internationellt. Vi i valberedningen är övertygade om att Piotr kommer att ta sig an uppgiften med stort engagemang och att han har mycket att tillföra styrelsearbetet och Folkpartiet i Göteborg. Inte minst har han ett mångårigt arbete med integrations- och mångfaldsfrågor som är områden som behöver lyftas. För oss är Piotr ett enkelt val, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), ordförande i valberedningen.

Läs mer på folkpartiet.se/goteborg

I nyhetsflödet: SR, Blocket,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar