28 februari 2011

"Vi behöver en stadsarkitekt"

För ett par år sedan föreslog Folkpartiet liberalerna i en motion att inrätta en stadsarkitekt i Göteborg. Debatten om en stadsarkitekt har sedan dess levt ett eget liv och fick nytt liv i samband med att Stadsbyggnadskontoret i dagarna fick en ny direktör. Vi saknar en konstnärlig ledare som kan vara spindeln i nätet, hålla ihop frågorna om stadens utveckling, vara en kraft för en samlad vision och ha ett tydligt mandat att driva en debatt kring dessa frågor. Det finns nu större möjligheter än på länge att inrätta en funktion som tar till vara de möjligheterna och det är en tjänst som stadsarkitekt. Det skriver Helene Odenjung och Kjell Björkqvist på ETC debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar