14 februari 2011

Inrätta en plan för att förebygga suicid

I en motion till fullmäktige föreslår biträdande kommunalråd Ann Catrine Fogelgren (FP), att Göteborg stad utreder möjligheterna till att inrätta en strategisk plan för att förebygga självmord (suicid).

- I det glömda Göteborg lever många människor som mår riktigt dåligt och det är dags att politiken i högre grad prioriterar området. Det är ett stort folkhälsoproblem att hundratals människor varje år väljer att ta sina liv, säger Ann Catrine Fogelgren (FP) i en kommentar till sin motion.

- Forskning visar att suicid går att förebygga, bland annat genom ökad kunskap och genom att bryta tabun kring psykisk ohälsa. Endast 5 av 290 kommuner i landet har en handlingsplan och vi vill att Göteborg blir den sjätte. Göteborg behöver ett kommunövergripande arbete för att minska förekomsten av suicid, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

I nyhetsflödet: SR, GP,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar