24 februari 2011

Stoppa bekämpandet av bilismen!

I eftermiddag kommer folkpartisten Birgitta Ling-Fransson att lägga en interpellation till kommunfullmäktige om de förändrade parkeringsvillkor och kraftiga parkeringsavgiftshöjningarna som väntar göteborgarna.

- Göteborg har redan i jämförelse med andra städer redan höga parkeringsavgifter och vi har svårt att förstå varför avgifterna ska höjas ytterligare. Vi är också kritiska till att parkeringstillstånden för miljöbilar mer eller mindre avskaffas, säger Birgitta Ling-Fransson (FP), ersättare i fullmäktige och ledamot av trafiknämnden.

- Vi finansierar en stor del av vår välfärd tack vare fordonsindustrin i Västsverige och samtidigt bekämpar stadens majoritet bilismen med alla tänkbara medel. Vi är oerhört oroade för vilka effekter kraftiga prishöjningar och förändrade parkeringsvillkor kan få för näringslivet i stadskärnan. Snart är det omöjligt att bo i centrala Göteborg och samtidigt inneha en bil, det är bara att beklaga, avslutar Birgitta Ling-Fransson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar