20 februari 2011

Integration med ökat fokus på jämställdhet

Tio år är mediantiden från uppehållstillstånd till arbete för kvinnor som flytt eller invandrat till Sverige. Därför är en av dagens största jämställdhetsutmaningar att skapa en integrationspolitik som ger kvinnor och män samma möjligheter. Det skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP)på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar