28 februari 2011

Förbättra snöröjningen

Snöröjningen i Göteborg har ibland varit bristfällig under den snörika vintern. Det har för göteborgarna inneburit svårframkomliga gångbanor och många halkolyckor. Alliansen i Göteborg har lagt ett förslag till Kommunstyrelsen som kan leda till bättre snöröjning i staden.

I Göteborg ansvarar fastighetsägare för väghållningen av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana. Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan (det kan t ex finnas en gräsmatta eller plantering emellan) ansvarar fastighetsägaren för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns. Därtill finns vissa undantag för fastighetsägarens ansvar, exempelvis om en buss- eller spårvagnshållsplats finns vid fastigheten. De olika gränsdragningarna och ett svårförståeligt och opraktiskt regelverk har lett till snöröjningen inte alltid genomförts fullt ut.
Alliansen i Göteborg vill nu att staden utreder om väghållningen kan bli bättre med ett samlat kommunalt ansvar, likt modellen i Stockholm.

- Under vintern har det rapporterats om många halkolyckor i Göteborg, där människor skadat sig på grund av dåligt grusade gator. Ansvarsutkrävandet vid sådana olyckor hade förenklats om det funnits ett samlat kommunalt ansvar. En person som bryter ben eller handled ska inte behöva veta om man ramlat innanför en 1,2-metersgräns eller inte, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande Kommunalråd i Göteborg.

I nyhetsflödet: GT,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar