24 februari 2011

Låt omvalet till VGR bli demokratiskt!

När nyheten om "Socialdemokraternas röstskola" i Vivalla i Örebro kom ut i lokal-TV, under valkampen i höstas, och sedan via youtube var det många som ifrågasatte om detta kunde vara ett acceptabelt inslag i ett demokratiskt samhälle. Nu har valprövningsnämnden fastställt att det inte var acceptabelt. Ordningen kring förtidsröstningen i Vivalla den 1 september var en direkt bidragande faktor till omvalet i Örebro. I Västra Götaland var det en rad faktorer som spelade in i beslutet om omval till regionfullmäktige, bland annat 104 felaktigt godkända budröster i Göteborg. I Göteborg kunde vi också se ett liknande fenomen som valskolan i Örebro, men då kallat vallots, i Bergsjön på valdagen i fjol. Det skriver Cecilia Wigström mfl på GT debatt i dag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar