5 februari 2011

Skapa bättre förutsättningar för sjöfarten

Konkurrenskraft och nya jobb inom sjöfarten kommer att vara avgörande för att stärka konkurrenskraften i Västsverige de närmaste åren. Men det är bråttom för riksdag och regering att vidta åtgärder för att möjliggöra en sådan utveckling. Inrätta ett svenskt internationellt sjöfartsregister och kom till skott med tonnageskatten, skriver Rosie Rothstein, ledamot i regionfullmäktige, med flera på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar