22 mars 2011

Göteborgarna får betala för sossarnas enhetstaxa i kollektivtrafiken

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige föreslagit införandet av enhetstaxa inom kollektivttrafiken i Västra Götalandsregionen. Gert-Inge Andersson, ordförande i regionstyrelsen (S), förordade vid en presskonferens på tisdagen att enhetstaxan borde hamna på 10 kronor per enkelresa.

- Förslaget innebär sannolikt en minskning av intäkterna med minst en miljard kronor. Det kan enbart finansieras genom höjda biljettpriser i Göteborgsområdet eller via en skattehöjning med 40 öre eller genom kraftiga besparingar inom sjukvården. Folkpartiet driver frågan om en förändring av prissystemet för att skapa ett prissystem som uppfattas som både enkelt och rättvist, men som samtidigt kan säkra Västtrafiks intäkter. Vi uppfattar det nya förslaget som ett strävande tvärtemot den utveckling vi vill nå. Förslaget minskar intäkterna, samtidigt som det orättvist slår mot Göteborgsregionen och dem med månadskort,
säger Jonas Andersson (FP) med anledning av en motion från S, V och MP till regionfullmäktige i Västra Götaland.

Läs mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar