30 mars 2011

Stora barngrupper blir större i Göteborg

I dag presenterade Skolverket ny statistik över situationen inom förskolan. 20 procent av förskoleavdelningarna i Göteborg har fler än 21 barn i barngrupperna. Även småbarnavdelningarna ökar kraftigt och i Göteborg har 24 procent av enheterna fler än 17 barn.

- Den här utvecklingen är fullständigt oacceptabel och måste stoppas. Det är inte möjligt att bedriva pedagogisk verksamhet i en sådan miljö, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP) i en kommentar till den nya statistiken.

- Socialdemokraternas vallöften om "fler sagostunder" var bara tomma ord. Kön till en förskoleplats har nu kompletterats med kö till personalens knä. fortsätter Helene Odenjung (FP).

Folkpartiet vill införa maxtak på barngrupperna och ett barntal så att det redan från början planeras in nya förskolor vid nybyggnation. Nu får vi statistik en gång per år hur stora barngrupperna är - det duger inte. Det borde redovisas månadsvis med konkreta förslag på åtgärder. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén kräver Helene Odenjung konkreta förslag på åtgärder

- Från den första 1 juli kommer den nya skollagen att träda i kraft och då kommer en ny läroplan tillämpas i förskolan. Det innebär ett förstärkt uppdrag för förskolan och som det ser ut nu kommer inte Göteborg att lyckas med det, avslutar Helene Odenjung (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar