26 januari 2010

Turerna kring världsutställningen lyfts till fullmäktige!

Idag lyfter Mikael Janson (FP) genom en interpellation, diskussionen om de senaste turerna i stadens utbyte med Shanghai, till kommunfullmäktige. Frågan gäller om Business Region Göteborg (BRG), som agerat för Göteborgs deltagande i världsutställningen i Shanghai, egentligen har mandatet att agera på egen hand. SR Göteborg rapporterar här.

- Det är med stigande förvåning jag kunnat följa hur Göteborgs satsning på att finnas med vid världsutställningen i Shanghai kommit att utvecklas. Det mesta känns igen, tyvärr, inklusive att det är folkpartiet som reagerat och agerat i berörda organ, säger Mikael Janson (FP), ersättare Göteborgs kommunstyrelse.


- Det anmärkningsvärda är att kommunstyrelsen står helt vid sidan om, särskilt som det är tänkt att fler kommunala organ än BRG ska finansiera kalaset. Vi får istället läsa om det via media. Så är det inte tänkt med de policys som på mina och folkpartiets initiativ tagits fram. Nog är det väl Göteborgs stad som ska representeras i Shanghai, inte bolaget Business region Göteborg, fortsätter Mikael Janson (FP).

- Det har varit en trägen och stundtals motig insats för att skapa lite ordning och reda i Göteborgs internationella samarbeten, särskilt vad gäller det intima utbytet med systerstaden Shanghai. Det är viktigt att det nu också är lite ordning på torpet och det tycker jag inte det verkar vara, avslutar Mikael Janson (FP).
Fakta: Sedan 2005 finns det en strategi och antagna riktlinjer för Göteborgs stads internationella samarbeten. Utöver det finns sedan 2008 även ett så kallat positionspapper för utbytet med Shanghai där bland annat demokratiaspekten är belyst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar