29 januari 2010

Fler människor måste att ställa upp som donatorer.

I Sverige väntar just nu cirka 600 personer på en organtransplantation, en tillvaro som de delar med ytterligare cirka 50000 personer i resten av Europa. Varje år avlider mer än 5500 personer runt om i EU i väntan på organ. I dag försvåras organutbyte över nationsgränserna av skillnader i lagstiftning, rutiner och traditioner. Den stora vinsten med ett gemensamt regelverk på EU nivå är att rätt organ kan ges till rätt mottagare, under säkra och administrativt enkla former. Det skriver Cecilia Wikström (FP), Barbro Westerholm (FP)och Jonas Andersson (FP) regionråd i Västra Götland på GT debatt idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar