Om GL

GöteborsLiberalen är Folkpartiet Liberalerna i Göteborgs medlemstidning och är utgiven sedan 1941 och firar 70 år som medlemstidning under 2011. Sedan 2008 finns tidnigen även som blogg med nyheter från Folkpartiet i Göteborg.

Börja prenumera på GL!
Är du inte medlem i folkpartiet i Göteborg, men vill ändå läsa GöteborgsLiberalen? För 50:- får du en års prenumeration (sex nummer) av GL hemskickad till din brevlåda. Betala in på postgiro 2 54 94-6 märk inbetalningen “Gbg-lib” samt med ditt namn och adress. Vill du ha mer information? Ring 031-203230.

Vill du skriva en insändare eller debattartikel?
Artiklarna skall vara korta, max 3 000 tecken inklusive blanksteg. Alla, även icke medlemmar är välkomna med bidrag till tidningen, men utrymmet är begränsat varför redaktionen förbehåller sig rätten att välja artiklar för publicering, liksom att redigera och korta insända bidrag. Material mailas till: gbgliberalen@gmail.com.