17 april 2010

Göteborg behöver ny strategi för korttidsplatser

Trots att flera indikatorer pekar på ett ökat behov av korttidsplatser, väljer flera stadsdelar att minska antalet platser. Denna utveckling talar, enligt oss, för att det är dags för en översyn av det framtida behovet. Inte minst är det lämpligt att det sker i en snar framtid, då det nuvarande avtalet med fristående aktörer löper ut i november. Det skriver Ann-Sofie Lagerstedt (FP, vice ordförande i SDN Lärjedalen, på GT debatt tillsammans med företrädare från Alliansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar