18 januari 2012

Alliansen föreslår barnkulturplan

Barn och unga ska ha rätt till kulturupplevelser och kulturskapande oavsett var de bor i staden. Så ser det inte ut idag då barn och ungas tillgång till kultur kan se mycket olika ut beroende på var man bor.

För att förändra detta har Alliansen i Göteborg lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen om att upprätta en stadsövergripande barnkulturplan för Göteborg. Förslaget innebär att det arbete som nu pågår med revisionen av den kulturpolitiska strategin för Göteborg kompletteras med ett uppdrag att skapa en barnkulturplan.

- Göteborg behöver satsa på barnkulturen och det behövs ett helhetsgrepp i staden när det gäller barns rätt till kultur, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP). Med en stadsövergripande plan kan vi se till att barn får samma förutsättningar framöver till uttryck och upplevelser.

Läs mer.

1 kommentar:

  1. Ja,det är jättebra att kulturplan för barn diskuteras/planeras.Vill då bara säga "glöm" inte kulturplan för de äldre,vid revisionen.Idag är det tunnsått med gemensam strategi i stadsdelarna för de äldre"de vi är till för".Det finns bra mål i kulturnämndens budgetmål,men vi som arbetar i stadsdelarna får inte de förutsättningar som behövs.VOOF-nätverket finns men det räcker inte då enligt mig det inte finns tillräckligt intresse för de äldres kulturmöjligheter i stadsdelarna. Sektorn kultur och fritid har inte fokus på alla åldersgrupper mer än på papper.Kan givetvis vara olika i stadsdelarna,men hela staden skall ju ha samma möjlighet ur Göteborgsperspektiv.Kulturrådet har skapande skola ,den gången jag får läsa om skapande äldreomsorg skulle vara en framgångsfaktor.

    SvaraRadera