27 januari 2012

Krönika: Hur lång tid får det ta?

I höstas besökte jag hemtjänstverksamheten på Opaltorget (SDN Västra Göteborg). Personalen lyfte flera problemområden, bland annat parkeringssituationen, som upplevs som väldigt problematisk. Hemtjänsten gör larmutryckningar och att då hitta en parkeringsplats nära bostaden är svårt, särskilt kvällar, nätter och helger. Det drabbar givetvis klienten/patienten som får vänta längre och personalen, som får böter när de väljer att parkera, trots förbud, för att snabbare kunna ge hjälp.

Att inte behöva parkera långt ifrån patientens bostad är också viktigt eftersom personalen bär på material som behövs. Personalen påpekar också att det händer att man är rädd för sin egen säkerhet när man tvingas parkera och gå för långa sträckor kvällar och nätter.
Stadsledningskontoret svarade mig, efter mitt studiebesök, att man var medveten om problemet och att ett ärende var på väg upp till kommunstyrelsen. Ärendet var uppe första gången i veckan (25/1) men beslut i frågan kommer fattas tidigast 8 februari.

Nyttoparkeringstillstånd finns, men det finns framförallt två olösta problem.
1) Idag gäller nyttoparkeringstillstånden inte för hemtjänsten
2) Nyttoparkeringstillstånden är dyra och en betungande utgift i verksamheten. Miljötillstånden som reducerat avgiften kraftigt har den rödgröna majoriteten avskaffat. (
se gårdagens blogginlägg)

Detta kan inte vara en omöjlig uppgift att lösa tycker jag. Redan 1998 uppmärksammade vi i Folkpartiet att det fanns ett problem att hitta parkeringar för distriktsjukvården och att det fick negativa konsekvenser för vårdtagarna. År 2003 föreslog sedan Jonas Ransgård (M) att nyttoparkeringstillstånden skulle utökas för att underlätta för hemtjänstpersonalen och hemsjukvården. I juni 2010 fick stadsledningskontoret i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning över parkeringssituationen och vid behov föreslå åtgärder. Förslaget som vi ska besluta om nu är att ge trafikkontoret i uppgift att utreda nyttoparkeringstillstånden och informera hemtjänstpersonalen om gällande parkeringsregler.

Mer utredning alltså. Jag kommer yrka på att utredningen ska göras skyndsamt. En tydlig deadline verkar behövas. Jag förstår om hemtjänstpersonalen är frustrerad.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar