26 januari 2012

Krönika: Avskaffandet av miljötillstånd drabbar hemsjukvården

Igår beslutade den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen att parkeringstillstånden för miljöbilar ska försvinna. De menar att parkeringstillstånden stimulerar till bilkörande och minskar andelen göteborgare som går, cyklar eller åker kollektivt.

Vi i alliansen menar att miljöbilar fortfarande är bättre än andra bilar och att kommunen ska fortsätta uppmuntra göteborgarna att köra miljövänligt. Därför vill vi behålla det särskilda tillståndet för miljöbilar. Av den totala bilparken i Göteborg är andelen miljöbilar fortfarande låg, 9,8 % i Västra Götaland. Därför behövs fortfarande incitamentet.

Beslutet att avskaffa miljöparkeringstillstånden har även andra konsekvenser. Hemsjukvården och distriktsköterskejouren har idag nyttoparkeringstillstånd för att snabbt kunna besöka sina patienter. Hemtjänsten borde också ha dessa tillstånd.

Problemet med nyttoparkeringstillståndet är att det är dyrt. Idag kostar ett tillstånd 10 000 kr per år och fordon. Det är en betungande utgift för hemsjukvården. Hittills har man kunnat kombinera tillståndet med ett miljöparkeringstillstånd och fått ner kostnaden dramatiskt till 65 kr för tre år! Detta har alltså socialdemokraterna, miljö- och vänsterpartiet alltså satt stopp för. Hemsjukvården och andra verksamheter som bistår göteborgare i svåra situationer kommer drabbas av ökade kostnader. För hemsjukvårdens utryckningar är cykel eller kollektivtrafik inte ett alternativ.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar