16 mars 2012

Äldres alkoholproblem är ett glömt område

Antalet äldre personer med riskfylld alkoholkonsumtion blir allt fler. Men endast en av fem kommuner uppger att de har rutiner för att möta denna grupp. Göteborgs stad tillhör inte undantagen. Enligt socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012 finns det inte någon stadsdel i Göteborg som har rutiner för att möta äldres problem med alkohol.

Vi menar att äldres alkoholproblem är ett glömt område, som nu behöver få ökat fokus. Inte minst eftersom alkohol är en större hälsofara för äldre än för yngre eftersom många äldre samtidigt tar mediciner, vilket kan leda till allvarliga biverkningar. Det skriver biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren på GT debatt i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar