20 mars 2012

Hemtjänsten kan inte hantera äldres mat

Nyligen presenterade Miljöförvaltningen rapporten Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten. Granskningen visar på omfattande brister runt om i stadsdelarna. Av 46 granskade kök konstaterades att samtliga inte levde upp till lagstiftningens krav. Även vid återbesök fann förvaltningen att krävda åtgärder inte hade vidtagits. Nu fordras omfattande insatser, skriver Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag.

Läs rapporten från Miljöförvaltningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar