28 mars 2012

Brister pekar på behov av rutiner och insatser inom hemtjänsten

Att samtliga hemtjänstlokaler med livsmedelshantering i Göteborgs stad har omfattande brister är oacceptabelt. Och det är inte ohederligt att få till en debatt om att förbättra detta förhållande, skriver Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag i en replik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar