17 mars 2012

"Skolk en varningssignal om att allt inte står rätt till"

Förra året genomförde skolinspektionen en skolpliktsbevakning i 50 av landets grundskolor. Tillsynen visar att elever med stor frånvaro är ett utbrett problem, skolans åtgärder är inte tillräckligt effektiva, kommunerna saknar en samlad bild och ger ett otillräckligt stöd. Det är inte generellt för alla kommuner i landet, men i Göteborgs stad är detta ett problem.

Hög närvaro i skolan är avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål. I undervisningen ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Samtidigt är skolk en varningssignal om att allt inte står rätt till. Den signalen måste tas på allvar. Det skriver Helene Odenjung mfl på GT debatt i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar