12 april 2011

Alliansen vill att Götheborg seglar vidare

Alliansen i Göteborg kommer i Kommunstyrelsen föreslå fortsatt seglats för Ostindiefararen Götheborg. Alliansen vill att SOIC (Svenska Ostindiska Companiet AB) ges ett bidrag på 15 Mkr, samt en förlustgaranti på ytterligare 15 Mkr för att säkerställa att seglatserna till OS i London 2012 och USA 2013 genomförs. Tanken är att Göteborgs stad står för 2/3 av bidraget och förlustgarantin och att Västra Götalandsregionen står för resterande tredjedelen.

- Götheborg har ett enormt marknadsföringsvärde för staden och näringslivet i regionen. Därför är det värdefullt om Götheborg kan segla till OS i London 2012 och USA 2013, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i Göteborgs Kommunstyrelse.

- Om man minns hur mycket folk som tog emot Götheborg när hon kom tillbaka från Kina så förstår man hur mycket hon betyder för staden. Det är klart att hon ska få segla vidare. Samtidigt måste vi nu börja förbereda för var hon ska ligga mer permanent när hon är tillbaka, säger Helene Odenjung (FP), Kommunalråd.

- Göteborgarna har tagit detta vackra skepp till sitt hjärta och Ostindiefararen Götheborg är en fantastisk symbol för Göteborg. Med detta stöd och en väl genomförd affärsplan kommer hon att kunna segla vidare, säger David Lega (KD), Kommunalråd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar