25 april 2011

Kultur för alla

Kulturen i Västra Götaland ska stå för såväl bredd som spets. Folkpartiet vill kunna erbjuda kulturupplevelser av högsta kvalitet och samtidigt stimulera enskilda människors eget deltagande och skapande i kulturaktiviteter. Kulturutbudet ska - i vid bemärkelse - vara tillgängligt för alla. Under nästa mandatperiod vill vi särskilt prioritera barn- och ungdomskulturen och öka andelen av kulturens resurser som riktas mot dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar