11 april 2011

Lyft ungas psykiska hälsa

Svenskarna är bland dem som mår bäst i världen, men ungdomar är bland dem som anser sig må sämst. Ungas ohälsa beror till stor del på psykisk ohälsa. Det krävs stora insatser för att vända denna utveckling, inte bara från sjukvården. Folkpartiet vill stärka elevhälsan i kommunerna och under nästa mandatperiod ta initiativ för att tillsammans med ungdomar, ungdomsorganisationer och samhällets institutioner ta fram en handlingsplan för vad som kan göras för att minska den psykiska ohälsan bland ungdomar.

Daniel Andersson bloggar om Ungas hälsa och det gör också Kerstin Keen.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar