20 april 2011

Säkerställ valhemligheten

I samband med valet hösten 2010 inkom en mängd rapporter om misstag, feltolkningar av vallagen och tveksamma förfaranden. Valprövningsnämnden har i sitt beslut meddelat att röstmottagningsställen måste vara tydligt avgränsade, exempelvis genom avskärmning eller liknande, för att uppfylla vallagens bestämmelser om väljarens skydd på ett röstmottagningsställe och röstmottagarens befogenheter att upprätthålla ordning.

Kommunalrådet Helene Odenjung bloggar om förslaget att på nytt hemställa till valnämnden att säkerställa att valet genomförs i enlighet med Valprövningsnämndens beslut, exempelvis vad gäller insynskyddade valskärmar, tillräcklig bemanning och tydlig avgränsning av förtidsröstningslokalerna. Helene skriver också på sin blogg att Slutsatsen just nu är att om vi inte själva klarar av att genomföra fria och rättsäkra val är det dags att också öppna för att bjuda in internationella valobservatörer.

I nyhetsflödet: DN1, DN2, DN3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar