6 april 2011

Upphandla regionens IT-verksamhet

Lars Nordström (FP) lämnade nyligen in en motion till regionfullmäktige i vilken han föreslår att regionens IT-verksamhet upphandlas. Nordström förelår i motionen att regionens IT-verksamhet upphandlas under innevarande mandatperiod och att en utvärdering görs några år efter förändringens genomförande.

I motionen skriver Lars Nordström (FP) bland annat att ett av de uttalade syftena med bildandet av servicenämnden, vilken bland annat ansvarar för IT-frågor, var att kostnaderna skulle sänkas och servicenivån höjas. Nordström menar att så inte skett och det är därför angeläget att pröva om hela ansatsen var riktig. Han menar att en lämplig ny inriktning skulle kunna vara att upphandla IT-tjänsterna för att få en press på kostnaderna och också hela tiden hålla regionens IT ajour med teknik och servicenivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar