6 april 2011

Utvecklade vårdkedjor ger högre kvalitet

Enskilda patienter ska inte behöva känna av gränser. Sjukvårdens höga kvalitet beror på duktig och högt specialiserad personal i varje moment av omhändertagandet. Däremot brister det för ofta i övergången mellan olika delar av vården. Under nästa mandatperiod vill Folkpartiet prioritera utvecklingen av väl fungerande vårdkedjor inom sjukhusen, mellan sjukhus och vårdcentraler och över till den kommunala hälso- och sjukvården. Det är särskilt viktigt för dem som ofta behöver sjukvården.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige den 15 maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar