17 april 2011

En aktiv region i världen

Det internationella samarbetet berikar både oss och dem vi samarbetar med. För Västra Götalandsregionen är det viktigt att knyta kontakter och marknadsföra regionen i övriga Europa. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod satsa mer kraft på deltagande i olika internationella forum för att göra Västra Götaland mer känt och delaktigt i Europasamarbetet. Folkpartiet vill att regionen ska arbeta mer aktivt i de internationella samarbetsorgan där regionen är medlem, för att tydligare driva frågor som är viktiga för Västra Götalandsregionen.

Andra bloggar: Berit,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar