11 april 2011

Utveckla akutsjukvården i VGR

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet presenterade i dag ett gemensamt program för hur de fyra partierna vill utveckla akutsjukvården i Västra Götalandsregionen om de får egen majoritet efter omvalet den 15 maj.

– Det kommer att krävas en utökad läkarbemanning på sjukhusen för att klara regionens fastställda måltal. Vi är beredda att prioritera resurser till detta. Vi vill vidare utveckla akutläkarkonceptet, för att få fler läkare med akutmottagningen som sin ordinarie arbetsplats. Men det krävs inte bara mer resurser, utan vi är övertygade om att sjukhusen måste fullfölja och intensifiera arbetet med att förbättra informationen till väntande patienter och också stärka servicenivån i övrigt, sade Jonas Andersson (FP).

Programmet pekar ut 25 punkter som ska genomföras för att skapa en akutsjukvård som lever upp till de politisk fastställda målen. De fyra partierna menar i programmet att det finns en del att göra genom förbättrad organisation och logistik i akutsjukvården, men skriver också att det behöver satsas mer resurser på akutsjukvården. Ta del av förslaget här.

I nyhetsflödet: GT, Kerstin Keen, Pär Gustafsson,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar