8 april 2011

Patientsäkerheten framför allt

Sjukvården ska inte skada eller göra människor sjuka. Nästan var tionde patient som vårdas på sjukhus drabbas tyvärr av en vårdrelaterad infektion eller någon annan vårdskada. Det är oacceptabelt. Under nästa mandatperiod vill Folkpartiet storsatsa på att öka patientsäkerheten i regionens sjukvård. Vi vill satsa på forskning och utveckla både metoder och bra stödsystem för att öka patientsäkerheten. Målet för de närmaste fyra åren är att halvera antalet vårdskador. Vår ambition är att Västra Götalandsregionen ska ha världens säkraste sjukvård.

Rösta med Folkpartiet i omvalet den 15 maj!

Berit bloggar i dag om patientsäkerheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar